default-header
HomeTherapieënManuele Therapie

Manuele Therapie

De manueeltherapeut verhelpt functiestoornissen van gewrichten door het toepassen van specifieke mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken (manipulaties). Een manipulatie is een mobilisatie uitgevoerd met gedoseerde snelheid en kracht welke soms gepaard gaat met een knakkend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden dit over het algemeen niet pijnlijk.