default-header
HomePraktijkinformatieUw eerste behandeling

Uw eerste behandeling

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Als u zich zonder verwijzing meldt, voeren we eerst een screening uit. Tijdens de screening wordt gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie of manuele therapie. Wanneer het vermoeden bestaat dat de klacht moet worden gezien door de huisarts of specialist verwijzen wij u door. Hierna vindt een intake en onderzoek plaats. Door middel van een vraaggesprek wordt duidelijk hoe de klachten zijn ontstaan en wat het verloop van de klachten is. Vervolgens stellen we in overleg met u een behandelplan op.

De behandeltijd is 30 minuten, inclusief verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.

Zou u het volgende mee willen nemen?

  • Identiteitsbewijs
  • Zorgverzekeringspas
  • Handdoek
  • Afsprakenkaartje
  • Verwijsbrief

U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig voor fysiotherapie. Wanneer u uw huisarts bezocht heeft is het wenselijk een verwijsbrief mee te nemen tijdens uw eerste afspraak.

Neem uw afsprakenkaartje elke behandeling mee, afspraken worden in overleg met u gemaakt.

Wanneer u verhinderd bent vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken, zo kunnen we eventuele wachtende patiënten inplannen. Te laat afgemelde of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Zou u het volgende mee willen nemen?

Algemene informatie

Parkeren

Parkeren voor de locatie in Herkenbosch. U kunt op het kerkplein tegenover de huisartsenpraktijk uw auto parkeren. De Ingang is gezamenlijk met die van de Huisartsenpraktijk Herkenbosch.

Parkeren voor de locatie in Vlodrop. U kunt gebruik maken van het naastgelegen parkeerterrein, neem vervolgens de hoofdingang bij Vita Allegra. Bij gesloten deur drukt u op de deurbel links van de deur. Bij binnenkomst kunt u plaatsnemen in de lounge, hier wordt u opgehaald op het afgesproken tijdstip.

Wij nemen de tijd voor u

Wij vragen uw begrip indien u enkele minuten op de therapeut moet wachten door uitloop. Deze tijd zal worden ingehaald. Wij proberen wachttijden zoveel mogelijk te vermijden.

De behandeltijd is 30 minuten, inclusief verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut. Indien u niet tijdig aanwezig bent, kunt u geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd.

Over uw behandeling

Lees zelfstandig uw verzekeringspolis na wat betreft het aantal behandelingen welke vergoed worden door uw verzekering. Het eventueel overschrijden van deze vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid.

Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.

In geval van calamiteiten dient u zich te richten naar de aanwijzingen van de aanwezige BHV’ers of de daartoe bevoegde personen.

Bij het in behandeling komen verleent u ons automatisch toestemming tot het raadplegen van uw verzekeringsgegevens in de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (Vecozo).

De praktijk is niet verantwoordelijk voor vermissing, diefstal of schade aan of van goederen van cliënten.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.  Mochten er vragen zijn dan horen wij dit graag van u.