Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Medisport Bremmers

Hoewel de informatie van Medisport Bremmers met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen is/blijft. Medisport Bremmers kan geen aansprakelijkheid aanvaarden van eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst door gebruik van de website. Aan de op de website aangeboden diensten en/of informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Indien u via de website van Medisport Bremmers naar websites gaat van andere organisaties, wijzen wij u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid van deze websites. Informatie, verslagen, foto’s en grafische afbeeldingen mogen niet zonder toestemming van Medisport Bremmers gebruikt worden.